Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Partnereink / Könyvvizsgáló / Közgazdász

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettség teljesítése. Transzferár nyilvántartó segédlet.

Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségének megsértése, illetve e nyilvántartással összefüggő iratmegőrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összesített nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Gyors, hatékony, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet előírásait alkalmazó megoldás.

A Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó ára: Árlista

További információk a termékről >>>

Miért használnád ezt a terméket? >>>

Az űrlap kitöltése előtt olvasd el a felhasználási feltételeinket! Felhasználás >>>

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Ezen az űrlapon csak a Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó rendelhető meg! Amennyiben más termékre van szükséged, úgy látogasd meg a cegiranytu.hu főoldalát.

Hozzáférési adataidat nálunk biztonságban tudhatod. Harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve, ha erre bennünket jogszabály kötelez!

Töltsd ki az alábbi megrendelőlapot:

Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
Jogosult felhasználó:*
Telefonszám:*
Számlára irandó név:*
Számlára irandó cím:*
Számla postázási címe:*
Megjegyzés:
Információk a megrendeléssel, szállítással és fizetéssel kapcsolatban: Információk >>>

Itt jelezzük, hogy a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll.

A frissítéssel kapcsolatos információkat az alábbiakban olvashatod:
Frissítési információk >>>

További információk a termékről >>>

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

A Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartóval kapcsolatos tudnivalók

A Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó Excel formátumban készült.

A segédlet leköveti a a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendeletben megfogalmazott szabályokat.

Tartalom:

 • Kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések kimutatása.
 • Az összehasonlító árak módszerének alkalmazása.
 • A viszonteladási árak módszerének alkalmazása.
 • A költség és jövedelem módszer alkalmazása

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

Miért használnál egy Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartót?

A rendelkezés helyes alkalmazása érdekében egy egész folyamatot kell lekövetni a szokásos piaci ár, illetve a szokásos haszon megállapítása érdekében. A módszertani munkalapok segítenek megtenni a szükséges lépéseket.

 • Felület a kapcsolt vállalkozás adatainak előírásszerű rögzítéséhez.
 • A szerződés paramétereinek megállapítása.
 • A szükséges jellemzők felsorolása.
 • Az éves forgalom és érték megjelenítése.
 • A figyelembe vehető piac meghatározása és jellemzői.
 • A módszer kiválasztásának indokai.
 • Az eltéréseket befolyásoló tényezők a piaci árat illetően
 • Szükséges intézkedés értékesítéskor, illetve beszerzéskor.

A cegiranytu.hu által kifejlesztett nyilvántartó beépített képletekkel és magyarázatokkal kínál megoldást a felmerülő problémákra.

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása

18. § (1) Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben, megállapodásukban (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár), a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel az adózó - az e törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő jogcímektől függetlenül - adózás előtti eredményét

a) csökkenti, feltéve, hogy

aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és

ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint

ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét;

b) növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést), ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.

(2) A szokásos piaci árat a következő módszerek valamelyikével kell meghatározni:

a) összehasonlító árak módszerével, amelynek során a szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon;

b) viszonteladási árak módszerével, amelynél a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal;

c) költség és jövedelem módszerrel, amelynek során a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni;

d) egyéb módszer alapján, ha a szokásos piaci ár az a)-c) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg

(3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerződésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot.

(4) A szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végző független felek összehasonlítható körülmények között elérnek.

(5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú, kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket.

(6) Az alapítónak (ide nem értve az átalakulással történő alapítást), a tőkét befogadó, a vagyont kiadó adózónak, továbbá a tagnak (részvényesnek) az (1)-(5) bekezdés előírásait a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése, a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása esetén, továbbá a jogutód nélküli megszűnéskor a nem pénzben történő vagyonkiadásra, valamint az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítésére is alkalmaznia kell, ha többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, illetve az adózó és külföldi telephelye közötti ügyletekre is.

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

További információk:

Vissza a megrendelőlaphoz >>>

Az oldal elejére >>>

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Az oldal elejére >>>

Partnereink és további linkjeink az alsó sávban!