Értékelési szabályzat

Inter Rezidencia Tanácsadó Kft.

Főoldal

A kötelező számviteli politika része

Pillanatok alatt megszerezheted és egyszerűen, gyorsan testre szabhatod, amennyiben az általunk elkészített értékelési szabályzat minta alkalmazása mellett döntesz!

Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha  a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve a könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti.

Bérkalkulátor

Kérem a bérkalkulátort


Az értékelési szabályzat minta ára:

Árlista

A termék bírtokba vétele az alábbi, egyszerű szabályzat küldő kitöltése alapján történik:

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Ne várd meg az adóhatósági ellenőrzést!

Miért tennéd ki magad több százezer forint bírságnak, amikor néhány lépéssel, gyorsan megoldhatod a problémát.

Hozd meg a döntést! Semmit sem kockáztatsz!

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket kell érvényesíteni.

 A törvényben rögzített alapelvek, értékelési eloírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelo - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.

A számviteli politika keretében kötelezoen elkészítendo (többek között):

 az eszközök és a források értékelési szabályzata

A számviteli fegyelem megsértése büntetendő cselekmény!

A büntető törvénykönyv /1978. évi IV. törvény/ módosításáról szóló 2001. évi CXXI. törvény 56. §-a  szerint a Btk. számviteli fegyelem megsértésére vonatkozó 289. §-a helyébe a következő előírások léptek:

Aki a számvitelről szóló törvényben ... előírt beszámolókészítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi, a 
bizonylati rendet megsérti , s ezzel  vagyoni helyzetének áttekintését,  ellenőrzését megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedő ... szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

 

Vállalkozás kelléktár   Marketing titkok